Autoremondi ja liiklusõnnetuste tehnilise ekspertiisi teenused

Auto remondikalkulatsioonid

Koostan teie sõiduki avariiliste vigastuste kõrvaldamiseks kalkulatsiooni, mis on remonttööde õiglane hind. 

Sõiduki remondi organiseerimine

Keerukate tööde puhul organiseerin autoremondi optimaalsete kuludega. Lisaks teostan järelkontrolli tehtavate tööde üle.

Remondi kvaliteedi hindamine

Annan tehtud remondile eksperthinnangu ja kontrollin remondi vastavust kehtivatele nõuetele.

Sõiduki turuhinna määramine

Vastavalt auto seisundile ja turuolukorrale määran sõiduki õiglase väärtuse.

Auto ostueelne kontroll

Annan hinnangu auto seisukorrale ja selgitan välja, kas sõiduk vastab müügikuulutuses esitatud infole.

Masinate ja mehhanismide purunemispõhjuste väljaselgitamine

Aitan kohtul, kindlustusel või ettevõttel selgeks teha, mis oli mehhanismi tegelik purunemispõhjus.

Liiklusõnnetuse asjaolude ja tekkemehhanismi väljaselgitamine

Hindan sündmuskohta, asitõendeid ja annan ekspertiishinnangu, mis asjaoludel liiklusõnnetus juhtus.

Koolitused ja konsultatsioonid

Koolitan ja konsulteerin sõidukite ülevaatuse, õige pildistamise, kalkulatsioonide koostamise ja remonditehnoloogiate alal.