Autoremondi ja liiklusõnnetuste tehnilise ekspertiisi teenused

Auto remondikalkulatsioonid

Selgitan auto “musta kasti” info põhjal välja, mis asjaoludel õnnetus toimus ja aitan vältida võimalikke hilisemaid vaidlusi sündmuse toimumise asjaolude üle.

Sõiduki remondi organiseerimine

Keerukate tööde puhul organiseerin autoremondi optimaalsete kuludega. Lisaks teostan järelkontrolli tehtavate tööde üle.

Remondi kvaliteedi hindamine

Annan tehtud remondile eksperthinnangu ja kontrollin remondi vastavust kehtivatele nõuetele.

Sõiduki turuhinna määramine

Vastavalt auto seisundile ja turuolukorrale määran sõiduki õiglase väärtuse.

Auto ostueelne kontroll

Annan hinnangu auto seisukorrale ja selgitan välja, kas sõiduk vastab müügikuulutuses esitatud infole.

Masinate ja mehhanismide purunemispõhjuste väljaselgitamine

Aitan kohtul, kindlustusel või ettevõttel selgeks teha, mis oli mehhanismi tegelik purunemispõhjus.

Liiklusõnnetuse asjaolude ja tekkemehhanismi väljaselgitamine

Hindan sündmuskohta, asitõendeid ja annan ekspertiishinnangu, mis asjaoludel liiklusõnnetus juhtus.

Koolitused ja konsultatsioonid

Koolitan ja konsulteerin sõidukite ülevaatuse, õige pildistamise, kalkulatsioonide koostamise ja remonditehnoloogiate alal.

Andmete lugemine auto “mustast kastist”

Hindan sündmuskohta, asitõendeid ja annan ekspertiishinnangu, mis asjaoludel liiklusõnnetus juhtus.

Turvavarustuse kontroll auto registrisse kandmisel

Kontrollin, et eelnevalt liiklusõnetusse sattunud sõiduki turvavarustus on taastatud nõuetekohaselt.